نشانه- معناشناسی روایی مکتب پاریس: جایگزینی نظریۀ مدلیته ها بر نظریۀ کنشگران: نظریه و عمل

سال نشر: 
1395
تعداد صفحه: 
484
ریال300,000,
وزن: 
700 g
نویسنده: 
علی عباسی
فایل معرفی: 
امتیازدهی: 
0
بدون رای