توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

نشانه- معناشناسی روایی مکتب پاریس: جایگزینی نظریۀ مدلیته ها بر نظریۀ کنشگران: نظریه و عمل

  • ارسال شده توسط آرزو فراهانی
  • دوشنبه, 1396/02/04 - 09:54
تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
300,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
700 g
نام نویسنده: 
علی عباسی
سال نشر: 
1395