نشانه- معناشناسی روایی مکتب پاریس: جایگزینی نظریۀ مدلیته ها بر نظریۀ کنشگران: نظریه و عمل

تصویر: 
ریال300,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
484
وزن: 
700 g
نام نویسنده: 
علی عباسی
سال نشر: 
1395