توجه : امکان ارسال سفارش تا تاریخ 17 فروردین 1398 مقدور نمی باشد.

گنجنامه دفتر شانزدهم: خانه ها (بخش دوم)

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال850,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
295
وزن: 
1950 g
نام نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
سال نشر: 
1395