توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

گنجنامه دفتر شانزدهم خانه ها (بخش دوم)

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
850,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
1950 g
نام نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
سال نشر: 
1395