توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

گنجنامه دفتر پانزدهم خانه ها (بخش اول)

  • ارسال شده توسط آرزو فراهانی
  • یکشنبه, 1396/02/10 - 08:53
تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
800,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
1850 g
نام نویسنده: 
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
سال نشر: 
1395