توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

برنامه‌ریزی فضایی و توسعۀ شهری(رویکرد انتقادی)

تصویر: 
ریال250,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
700 g
نام نویسنده: 
پیر کارلو پالرمو، داویده پونتزینی
مترجم: 
لطفعلی کوزه‌گر کالجی، بتول حسینی تلی
سال نشر: 
1396
فایل PDF: