برنامه‌ریزی فضایی و توسعۀ شهری(رویکرد انتقادی)

تصویر: 
ریال250,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
352
وزن: 
700 g
نام نویسنده: 
پیر کارلو پالرمو، داویده پونتزینی
مترجم: 
لطفعلی کوزه‌گر کالجی و بتول حسینی تلی
سال نشر: 
1396
فایل PDF: