برنامه‌ریزی فضایی و توسعۀ شهری(رویکرد انتقادی)

سال نشر: 
1396
تعداد صفحه: 
352
ریال250,000,
وزن: 
700 g
نویسنده: 
پیر کارلو پالرمو، داویده پونتزینی
مترجم: 
لطفعلی کوزه‌گر کالجی و بتول حسینی تلی
فایل معرفی: 
امتیازدهی: 
0
بدون رای