توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

تحلیل چند متغیره گسسته: نظریه و کاربرد

تصویر: 
80,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
466 g
نام نویسنده: 
بیشاپ و همکاران
مترجم: 
محمدرضا مشکانی
سال نشر: 
1371