توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

تحلیل چند متغیره گسسته: نظریه و کاربرد

تصویر: 
ریال80,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
320
وزن: 
466 g
نام نویسنده: 
بیشاپ و همکاران
مترجم: 
محمدرضا مشکانی
سال نشر: 
1371