توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

تحلیل چند متغیره گسسته: نظریه و کاربرد

تصویر: 
ریال80,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
466 g
نام نویسنده: 
بیشاپ و همکاران
مترجم: 
محمدرضا مشکانی
سال نشر: 
1371