توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

اصول نظریۀ خمیری در مکانیک خاک

تصویر: 
ریال260,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
علی نورزاد، احسان بدخشان
سال نشر: 
1396
فایل PDF: