توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

The Poetics of Prose: Form and Structure

تصویر: 

کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده  است.

ریال330,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
200 g
نام نویسنده: 
شهریار منصوری
سال نشر: 
1397
فایل PDF: