توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیطزیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش‌ها

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال370,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
محمدحسین شریف‌زادگان ، دکتر سحر ندایی طوسی و همکاران
سال نشر: 
1397
فایل PDF: