توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

نوآوری باز: پژوهش، مدیریت و عمل

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال450,000,
محصول (کتاب): 
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
جو تید
مترجم: 
محمدصادق خیاطیان یزدی، غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، مرتضی احمدی، اسماعیل قادریفر
سال نشر: 
1397
فایل PDF: