شیمی فیزیک آلی: نظریه و کاربرد، سینتیک و مکانیسم، مولکول ها و حد واسط های فعال

تصویر: 
دسته بندی موضوعی: 
ریال320,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
327
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
احمد شعبانی
سال نشر: 
1397
فایل PDF: