سه رساله در اعجاز قرآن کریم: در زمینۀ مطالعات قرآنی و نقد ادبی

تصویر: 
ریال250,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
252
وزن: 
500 g
نام نویسنده: 
ابوسلیمان خطابی، ابوالحسن رمانی و عبدالقاهر جرجانی
مترجم: 
کاظم دزفولیان، مریم اکبری
سال نشر: 
1397
فایل PDF: