رویکردهای نوین روش های طیفی در محاسبات علمی: نظریه و کاربردها

تصویر: 
ریال600,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
518
وزن: 
200 g
نام نویسنده: 
کورش پرند، محسن رزاقی، جمال امانی راد، مهدی دلخوش، محمدمهدی معیری
سال نشر: 
1398
فایل PDF: