راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد، چاپ دوم

تصویر: 
راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد، چاپ دوم
دسته بندی موضوعی: 
ریال900,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
500
وزن: 
700 g
نام نویسنده: 
پیتر باکسال، جان پرسال و پاتریک رایت
مترجم: 
غلامعلی طبرسا، سعید صادقیان قراقیه، صابر شکری
سال نشر: 
1398
فایل PDF: