سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنش‌ها، ویراست سوم

تصویر: 
سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنش ها، ویراست سوم
دسته بندی موضوعی: 
ریال700,000,
محصول (کتاب): 
تعداد صفحه: 
487
وزن: 
300 g
نام نویسنده: 
کریم زارع
سال نشر: 
1398
فایل PDF: