توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم

  • یکشنبه, 1392/11/13 - 13:59
مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم

ترجمه: هادی ویسی، حسین صباحی، حسین محمودی و کوروس خوشبخت

ویراستاران: پاتریک بولن و گار هاوس

هدف اصلی اگرواکولوژی تولید دانش برای بهبود پایداری اگرواکوسیستم است، که بیش از دیگر راهبردها از آن اقبال جهانی شده است ، به طوری که محققانی نظیر التیری از دانشگاه برکلی امریکا ، رولینک از دانشگاه واخنینگن هلند و گلیسمن از دانشگاه کالیفرنیا از آن به عنوان رهیافتی جامع یاد می کنند و چنین رشته ای رابرای تأمین امنیت غذایی ، رفع مشکلات محیط زیستی و طراحی اگرواکوسیستم های پایدار ضروری می دانند. به رغم وجود چنین پتانسیلی برای چارچوب اگرواکولوژی در مدیریت پایدار اگرواکوسیتم ها، تا کنون در این زمینه نوشته ها و کتاب های انگشت شماری در جهان منتشر شده است. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، نیاز به دانش تخصصی و عمیق در رشته هایی نظیر محیط زیست، جامعه شناسی و اقتصاد و همچنین توان تلفیق آنهاست ، موضوعی که دغدغۀ اصلی پیش روی بیشتر علوم می باشد.برای رفع چنین چالشی ، برنامۀ مدیریت اگرواکوسیستم در دانشگاه اوهایو ، ضمن برگزاری همایش های چند رشته ای کتاب هایی را در این زمینه منتشر کرده است.
کتاب حاضر نتیجۀ تلاش ها و تجربه های محققان برجسته‌ای نظیر جان ایکرد و ریچارد مور و.... در این همایش هاست و توسط دو محقق و صاحب نظر برجسته، پروفسور پاتریک بولن و گارهاوس ویرایش شده است. بدیهی است انتشار این کتاب، که به موضوعات و ابعاد گوناگون اگرواکوسیستم پایدار پرداخته است، می تواند در ارتقای دانش کشاورزی پایدار مفید و مؤثر باشد.
این کتاب از آنجا ارزشمند است که موضوعات جدید و نوین مانند خدمات اکوسیستمی ، طراحی اگرواکوسیتم ها ، دیدگاه هولون و رهیافت های مشارکتی را مطرح کرده است . در برخی فصل های کتاب نیز تجاربی نظیر پروژۀ شوگرکریک مطرح شده است که نحوۀ کاربرد تخصص های مختلف باکشاورزان را توصیف کرده و می تواند نقشۀ راهی برای محققان و کارگزاران علاقه مند با جامعۀ محلی باشد.
مترجمان امیدوارند که محققان علاقه مند به مدیریت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار بتوانند با مطالعۀ کتاب حاضر، ضمن تبیین جایگاه خود، ارتباطات هدفمند خود را بادیگر تخصص های کشاورزی مشخص سازند و خالق تجارب ارزشمندی در میهن اسلامی مان ایران باشند و با بازتاب نظرات خود، مترجمان را در ارتقای کیفی متن ترجمه در چاپ های بعدی یاری رسانند.
کتاب «مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم» توسط مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در 502 صفحه با شمارگان 500 نسخه منتشر شده است.