توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

دیدار غرب و شرق در «هجرت» گوته

تصویر: 

گردآوری و ترجمه: محمود حدادی
دیوان یوهان ولفگانگ گوته از نگاه میان فرهنگی

70,000 ریال
محصول (کتاب): 
وزن: 
222 g
نام نویسنده: 
محمود حدادی
سال نشر: 
1389