برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای سفارش‌های بیشتر از 5 نسخه کتاب، با بخش فروش هماهنگ بفرمایید. 

شماره تماس: 29902084

نویسنده:
محمد ابراهیم خلیفه شوشتری
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
جواد اطاعت و علی اکبر دبیری
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
دارما پراکاش آگراوال، کینگ آن زنگ
مترجم:
سیدعلی قرشی و محمود مجرد کیاسرایی
قیمت:
240,000 ریال
نویسنده:
ویلیام ام. مارش
مترجم:
مرتضی ادیب و مهدی خالصی
قیمت:
350,000 ریال
نویسنده:
ابراهیم نجیمی و مهدی پورقلی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
جورجیا وارنکه
مترجم:
اصغر واعظی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
محمدرضا حمیدی زاده،مریم زرگران یزد
قیمت:
180,000 ریال
نویسنده:
علی عباسی
قیمت:
250,000 ریال
نویسنده:
محمد حسین شریف زادگان، حمید فتحی و بهزاد ملک پور اصل
قیمت:
110,000 ریال
نویسنده:
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
قیمت:
1,000,000 ریال
نویسنده:
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
قیمت:
1,200,000 ریال
نویسنده:
محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی و منصور پرندی
قیمت:
200,000 ریال

صفحه‌ها