برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای سفارش‌های بیشتر از 5 جلد کتاب، با جناب آقای سیفان (مسئول فروش) هماهنگ بفرمایید. 

شماره تماس: 29902084

اجتماعیات در ادبیات آثار منثور قرن هفتم
نویسنده:
سیدعلی محمد سجادی
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
شریل. ای. کاکر
مترجم:
بهروز عبدلی، محمدتقی اقدسی،حسن محمدزاده
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
رابرت چیالدینی
مترجم:
فاطمه باقریان و روح‌الله منصوری
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
رابرت چیالدینی
مترجم:
فاطمه باقریان و روح‌الله منصوری
قیمت:
400,000 ریال
نویسنده:
بیژن اسدی
قیمت:
110,000 ریال
نویسنده:
محمدباقر حشمت‌زاده
قیمت:
60,000 ریال
نویسنده:
هادی ویسی و احمد رضوان‌فر
قیمت:
130,000 ریال
نویسنده:
اسماعیل شهبازی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
علی نمازیان
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
زکریا بهارنژاد
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
اولدریچ
مترجم:
مسعود کسایی
قیمت:
70,000 ریال
نویسنده:
محمد باقر حشمت زاده
قیمت:
50,000 ریال

صفحه‌ها