برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای سفارش‌های بیشتر از 5 نسخه کتاب، با بخش فروش هماهنگ بفرمایید. 

شماره تماس: 29902084

نویسنده:
پیترآ. استروک
مترجم:
محمد خراسانی، احمد خراسانی
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
مریم شمس لاهیجانی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
دو شینت گلوت
مترجم:
عبدالمجید مهدوی دامغانی و همکاران
قیمت:
120,000 ریال
نویسنده:
رابرت او. ابول
مترجم:
رضوانه ملکی مقدم
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
کاظم دزفولیان
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
ابوالقاسم فاطمی جهرمی
قیمت:
60,000 ریال
نویسنده:
فرخ واعظ ایروانی
قیمت:
80,000 ریال
نویسنده:
مهین‌ناز میردهقان
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
زیبا اسلامی
قیمت:
40,000 ریال
آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه: بیم و امید
نویسنده:
مترجم:
فاطمه باقریان و عصمت فاضلی
قیمت:
90,000 ریال
نویسنده:
مترجم:
سیدمحمد علی کفائی
قیمت:
60,000 ریال
نویسنده:
احمد اصغریان جدی
قیمت:
60,000 ریال

صفحه‌ها