توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:21

نویسنده: سواستولتون و همکاران

مترجم: کورس خوشبخت و همکاران

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
90,000 ریال

خاک‌های پایدار

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:18

نویسنده: بنجامین ولف

مترجم: ع. مهدوی دامغانی و همکاران

خاک‌های پایدار
150,000 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:15

نویسنده: هادی ویسی،احمد رضوان‌فر

ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)
130,000 ریال

صفحه‌ها