توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتاب‌ها، ابتدا در سایت عضو شوید.

روان‌شناسی تجربی: اصول و کاربرد

نام نویسنده: گانتو وتینز و همکاران

مترجم: محمود حیدری و همکاران

100,000 ریال

نظارت و رهبری آموزشی:رویکردی تحولی

نویسنده: گلیکمن و همکاران

مترجم: غلامرضا شمس مورکانی، محمود ابوالقاسمی

نظارت و رهبری آموزشی
100,000 ریال

صفحه‌ها