توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

آشکارسازی و اندازه گیری تابش

بدون شک یکی از زمینه های تخصصی و مهم در علم هسته‌ای، آشنایی با ابزارها و وسایل مورد استفاده در اندازه گیری و طیف سنجی تابش است. این حوزۀ علمی که توجه بسیاری از علاقمندان را به خود معطوف نموده، بسیار وسیع و گسترده است. متون علمی فراوانی که در این زمینه نوشته شده خود مؤید اهمیت و وسعت این بخش از دانش هسته ای می باشد.
آشکارسازی.

ریال220,000,

مبانی فیزیولوژی

نویسندگان: همایون خزعلی-فریبا محمودی

مبانی فیزیولوژی
ریال200,000,

زیست‌شناسی تکوینی

نویسنده: مریم شمس لاهیجانی

زیست‌شناسی تکوینی
ریال200,000,

صفحه‌ها