مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی
توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

دیدار غرب و شرق در «هجرت» گوته

گردآوری و ترجمه: محمود حدادی
دیوان یوهان ولفگانگ گوته از نگاه میان فرهنگی

ریال70,000,

مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم

  • یکشنبه, 1392/11/13 - 13:59
مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم

ترجمه: هادی ویسی، حسین صباحی، حسین محمودی و کوروس خوشبخت

ویراستاران: پاتریک بولن و گار هاوس

آمار کتاب‌های چاپ شده در مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

  • شنبه, 1392/11/12 - 11:54

شمار کتاب‌های چاپ شده در مرکز نشر دانشگاه

شمار کتاب‌های چاپ شده در مرکز نشر دانشگاه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون 676 عنوان چاپ اول است. شماره پی‌در‌پی انتشارات یا فروست (119) در سال 1357 مربوط به کتاب «تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری» تألیف مهدی روشن‌ضمیر و آخرین فروست‌ (683) به کتاب‌ «The Poetics of Prose: Form and Structure» تألیف منصور شهریاری‌ مربوط می شود.

 

 

 

هدف‌ها و فعالیت‌ها

  • شنبه, 1392/11/12 - 11:52

انتشارات دانشگاه نیل به هدف‌های زیر را از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به صورت مکتوب و الکترونیکی در نظر دارد: گسترش مرزهای دانش، سهولت دستیابی به آثار ارزنده علمی، فنی، ادبی، فرهنگی و هنری جامعه و به ویژه قشر دانشگاهی و...

صفحه‌ها