توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

دیدار غرب و شرق در «هجرت» گوته

گردآوری و ترجمه: محمود حدادی
دیوان یوهان ولفگانگ گوته از نگاه میان فرهنگی

ریال70,000,

مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم

  • یکشنبه, 1392/11/13 - 13:59
مدیریـــت پایدار اگرواکوسیستم

ترجمه: هادی ویسی، حسین صباحی، حسین محمودی و کوروس خوشبخت

ویراستاران: پاتریک بولن و گار هاوس

آمار کتاب‌های چاپ شده در مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

  • شنبه, 1392/11/12 - 11:54

شمار کتاب‌های چاپ شده در مرکز نشر دانشگاه

هدف‌ها و فعالیت‌ها

  • شنبه, 1392/11/12 - 11:52

انتشارات دانشگاه نیل به هدف‌های زیر را از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به صورت مکتوب و الکترونیکی در نظر دارد: گسترش مرزهای دانش، سهولت دستیابی به آثار ارزنده علمی، فنی، ادبی، فرهنگی و هنری جامعه و به ویژه قشر دانشگاهی و...

صفحه‌ها