برای پیگیری بهتر سفارش و خرید کتابها، ابتدا در سایت عضو شوید.

برای سفارش‌های بیشتر از 5 جلد کتاب، با جناب آقای سیفان (مسئول فروش) هماهنگ بفرمایید. 

شماره تماس: 29902084

نویسنده:
اباصلت خراسانی
قیمت:
150,000 ریال
نویسنده:
محمدعلی ابوریان
مترجم:
محمدعلی شیخ
قیمت:
220,000 ریال
نویسنده:
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
قیمت:
1,200,000 ریال
نویسنده:
مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
قیمت:
1,250,000 ریال
نویسنده:
سیدابراهیم موسوی ترشیزی و محمد عابدی
قیمت:
125,000 ریال
نویسنده:
علی عباسی
قیمت:
300,000 ریال
نویسنده:
فرانک آلبرت کاتن
مترجم:
ناصر صفری، منصور زاهدی
قیمت:
650,000 ریال
نویسنده:
سیدابراهیم افجه ای
قیمت:
250,000 ریال
نویسنده:
ایروین آلتمن
مترجم:
علی نمازیان
قیمت:
200,000 ریال
نویسنده:
محمود مختاری
قیمت:
100,000 ریال
نویسنده:
دکتر مصطفی السان
قیمت:
140,000 ریال
نویسنده:
دیوید لوبل و مارشال برک
مترجم:
دکتر رضا دیهیم فرد و دکتر سیدرضا امیری
قیمت:
180,000 ریال

صفحه‌ها