توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه

نخستین درس در جبرخطی عددی

  • ارسال شده توسط هنگامه حشمتی
  • چهارشنبه, 1394/09/25 - 11:09
200,000 ریال

برنامه ریزی ریاضی (چاپ دوم)

  • ارسال شده توسط هنگامه حشمتی
  • چهارشنبه, 1394/07/08 - 11:09
200,000 ریال

صفحه‌ها