توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه

آنزیم ها- دیباچه‌ای کاربردی بر ساختار، مکانیزم و تحلیل داده‌ها

آنزیم‌ها:دیباچه‌ای کاربردی بر ساختار، مکانیزم و تحلیل داده‌ها

نویسنده: رابرت ای. کوپلند

ترجمه دکتر سید امید رعنایی سیادت  و کاوه نیکنام

 

200,000 ریال

صفحه‌ها