توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه، ریاضی و آمار

تحلیل ساختاری تأییدی

  • یکشنبه, 1393/09/16 - 12:44

نویسندگان: دکتر تیمور پاینده نجف آبادی و دکتر مریم نجف آبادی

150,000 ریال

نظریه کدگذاری

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 14:55

نویسنده: زیبا اسلامی

40,000 ریال

صفحه‌ها