توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه، ریاضی و آمار

نظریه مدول ها

نویسندگان: نگار شهنی کرمزاده-محمود غافری

65,000 ریال

مبانی علوم ریاضی

نویسندگان: محمدمهدی ابراهیمی-مژگان محمودی

80,000 ریال

صفحه‌ها