توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم پایه، ریاضی و آمار

نظریه کدگذاری

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 14:55

نویسنده: زیبا اسلامی

40,000 ریال

نظریه مدول ها

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 14:54

نویسندگان: نگار شهنی کرمزاده-محمود غافری

65,000 ریال

مبانی علوم ریاضی

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 14:53

نویسندگان: محمدمهدی ابراهیمی-مژگان محمودی

80,000 ریال

صفحه‌ها