توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

معماری و شهرسازی

آسایش در پناه باد

  • یکشنبه, 1393/11/12 - 12:00
100,000 ریال

معماری مرحله تحول

  • یکشنبه, 1393/09/23 - 09:44

نویسنده : کنستانتین ای. دوکسیادس

ترجمه: محمود رازجویان

100,000 ریال

سازه های شبکه کابلی

  • سه شنبه, 1393/09/18 - 11:46

در پایان قرن بیستم، بار دیگر سازه‌های شبکه کابلی به دلیل ساخت گنبد هزاره به قطر 230 متر، ریچارد راجرز در گرینویچ لندن ـ وسیع‌ترین فضای سرپوشیده در بریتانیا ـ مرکز توجهات قرار گرفت. به کارگیری سازه شبکه کابلی در این پروژه عظیم، نه تنها توسعه دانش در حوزه‌های جدید فنی، بلکه اقبال مجدد به استفاده از این قبیل سازه‌ها را نیز دربرداشت. ماریتز فاندنبرگ (Maritz Vandenberg) از ابتدای مراحل شکل‌گیری مجموعه کتاب‌های جزئیات عناصر ساختمانی نقش مؤثری در شکل‌گیری آنها داشت؛ افزون بر این، او بیش از سی سال استفاده خلاقانه و هوشمندانه از شبکه‌های کابلی را به اثبات ‌رسانده است.

100,000 ریال

مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات (swot) در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای

  • یکشنبه, 1393/02/14 - 10:38

روند تغییرات نظری در برنامه­ریزی برای تغییر و توسعه در جامعه، به ویژه در کشورهای بیشتر توسعه ­یافته، موجب شده است که تنوع و سرعت این تغییرات در پاسخ­گویی به نیازهایِ اجتماعی  نظریه ­های گوناگونی را به وجود آورد.  برنامه ­ریزی استراتژیک که در اصل سابقة دیرینی در حوزة نظامی داشته است در قرن بیستم وارد علوم مدیریت شد و با نام مدیریت و برنامه ­ریزی استراتژیک تغییرات چشمگیری در این علوم ایجاد کرد؛ سپس با آهستگی در اوایل نیمۀ دوم قرن بیستم به حوزة برنامه ­ریزی نیز رسوخ کرد.

مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات (swot) در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای
130,000 ریال

صفحه‌ها