توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

معماری و شهرسازی

خانه‌های افقی متراکم

نویسنده: هلموت شرام

مترجم: علی غفاری، مریم میرکریمی

ریال90,000,

صفحه‌ها