توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، مدیریت

روش های تجزیه و تحلیل مالی

کتاب روش‌های تجزیه و تحلیل مالی، مجموعه‌ای از روش‌های کمی و کیفی تجزیه و تحلیل است که برای مدیران باید از آنها به مثابه ابزار‌های تصمیم‌گیری بهره گیرند. هدف این کتاب ارائه و توصیف روش‌های استاندارد، به روش­های عملی و شهودی است. فصل­های کتاب به گونه‌ای طراحی شده است که مطالب آن برای مدیران ارشد و دانشجویان مدیریت مالی و حسابداری کاربرد خواهد داشت. در بیشتر کتاب‌های موجود در زمینه تحلیل مالی، روش­های تحلیل ‌به­خوبی توضیح داده می‌شوند، اما نتایج به­دست آمده از کاربرد آنها کمتر تحلیل شده است. در این کتاب، با توجه به عوامل اقتصادی، نتایج به­دست آمده بیشتر بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. 

ریال110,000,

صندوق های ضمانت و بیمه سرمایه گذاری

سرمایه ­گذاری در طرح­های گوناگون اقتصادی، افزون بر برطرف کردن نیازهای متنوع مردم به انواع کالاها و خدمات، موجب افزایش اشتغال، تولید ملی، رونق اقتصادی، بهبود رفاه عمومی ونظیر آن می­شود. از این رو، لزوم توجه به ایجاد امنیت سرمایه­گذاری با کاستن یا پیشگیری از هرگونه ریسک خارج از کنترل امری کاملاً ضروری است. از اقدام­های مؤثری که در سال­های اخیر برای ایجاد امنیت سرمایه­گذاری و توسعۀ کارآفرینی شکل گرفته، تشکیل صندوق­های ضمانت سرمایه ­گذاری به صورت مستقل در کشور است. متأسفانه به دلیل سابقۀ اندک این صندوق­ها در ایران، منابع فارسی مناسبی در این زمینه وجود ندارد.

ریال75,000,

صفحه‌ها