توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

فنی و مهندسی

الکترونیک دیجیتال

مولف :علی جهانیان، عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر

120,000 ریال

خستگی فلزات در مهندسی،ویرایش دوم، چاپ دوم

این کتاب ترجمه ویرایش دوم کتاب خستگی فلزات در مهندسی (Metal Fatigue in Engineering) است. چاپ نخست این کتاب در سال 1389 در پژوهشگاه نیرو منتشر شده است.

     انتخاب این کتاب برای ترجمه به دلیل جامعیت آن در موضوع خستگی و مکانیک شکست است که در قالب متن آموزشی، با ترتیب منطقی و با رعایت اصل پیش نیازی تالیف شده است. طرح مسائل در انتهای هر فصل از ویژگی­های کتاب است. این کتاب با بیانی نسبتاً ساده تقریبا همه مبانی نظری و عملی را در بر دارد و نویسندگاه آن بر جنبه­های کاربردی مطالب کتاب تاکید داشته­اند.

250,000 ریال

صفحه‌ها