توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

علوم محیطی

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی

نویسنده: سواستولتون و همکاران

مترجم: کورس خوشبخت و همکاران

مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی گیاهان کشاورزی
90,000 ریال

خاک‌های پایدار

نویسنده: بنجامین ولف

مترجم: ع. مهدوی دامغانی و همکاران

خاک‌های پایدار
150,000 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)

نویسنده: هادی ویسی،احمد رضوان‌فر

ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)
130,000 ریال

صفحه‌ها