توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

مهندسی، مهندسی عمران، آب و محیط زیست

خستگی فلزات در مهندسی،ویرایش دوم، چاپ دوم

این کتاب ترجمه ویرایش دوم کتاب خستگی فلزات در مهندسی (Metal Fatigue in Engineering) است. چاپ نخست این کتاب در سال 1389 در پژوهشگاه نیرو منتشر شده است.

     انتخاب این کتاب برای ترجمه به دلیل جامعیت آن در موضوع خستگی و مکانیک شکست است که در قالب متن آموزشی، با ترتیب منطقی و با رعایت اصل پیش نیازی تالیف شده است. طرح مسائل در انتهای هر فصل از ویژگی­های کتاب است. این کتاب با بیانی نسبتاً ساده تقریبا همه مبانی نظری و عملی را در بر دارد و نویسندگاه آن بر جنبه­های کاربردی مطالب کتاب تاکید داشته­اند.

ریال250,000,

صفحه‌ها