توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 18 فروردین 1397 مقدور نمی باشد.

مهندسی، مهندسی انرژی و فناوری های نوین

آنزیم ها- دیباچه‌ای کاربردی بر ساختار، مکانیزم و تحلیل داده‌ها

آنزیم‌ها:دیباچه‌ای کاربردی بر ساختار، مکانیزم و تحلیل داده‌ها

نویسنده: رابرت ای. کوپلند

ترجمه دکتر سید امید رعنایی سیادت  و کاوه نیکنام

 

ریال200,000,