توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم زمین

 

بلایای طبیعی

  • یکشنبه, 1393/11/12 - 15:05
80,000 ریال

آمایش جهانگردی

  • یکشنبه, 1393/11/12 - 13:36
50,000 ریال

اطلس سنگ‌های دگرگونی و بافت آنها

  • یکشنبه, 1393/09/02 - 13:31

 

هدف این کتاب به تصویر کشیدن طیف وسیعی از فراوان‌ترین و مهم‌ترین سنگ‌های دگرگونی است. در این کتاب سعی شده است چگونگی استفاده از مطالعه مقاطع نازک برای پی‌بردن به شرایط دگرگونی و تاریخچه دگرگونی یک منطقه نشان داده شود.

180,000 ریال

صفحه‌ها