مهندسی، مهندسی هسته ای | مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی
توجه : امکان ارسال سفارش از تاریخ 20 تیر 1397 تا تاریخ 13 مرداد 1397 مقدور نمی باشد.

مهندسی، مهندسی هسته ای

فیزیک سیستم های تصویربرداری پزشکی جلد دوم، چاپ دوم

کتاب حاضر یکی از موفق­ترین آثار موجود درزمینۀ سیستم‌های تصویربرداری پزشکی است که در بیشتر دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود و به دلیل جامعیت در بخش‌های ارائه شده، یکی از پرمخاطب‌ترین کتاب‌ها در این حوزه به شمار می‌آید و در ایران نیز با نام کتاب دستگاه­های تصویربرداری بوشبرگ معروف است.

ریال300,000,

آشکارسازی و اندازه گیری تابش

بدون شک یکی از زمینه های تخصصی و مهم در علم هسته‌ای، آشنایی با ابزارها و وسایل مورد استفاده در اندازه گیری و طیف سنجی تابش است. این حوزۀ علمی که توجه بسیاری از علاقمندان را به خود معطوف نموده، بسیار وسیع و گسترده است. متون علمی فراوانی که در این زمینه نوشته شده خود مؤید اهمیت و وسعت این بخش از دانش هسته ای می باشد.
آشکارسازی.

ریال220,000,

صفحه‌ها