توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

روان شناسی ورزش

  • ارسال شده توسط هنگامه حشمتی
  • دوشنبه, 1394/10/28 - 09:24
400,000 ریال

روانشناسی زن از نگاه نو

  • ارسال شده توسط هنگامه حشمتی
  • چهارشنبه, 1394/03/27 - 09:55
180,000 ریال

تاریخ اجتماعی روانشناسی

  • ارسال شده توسط هنگامه حشمتی
  • چهارشنبه, 1394/03/27 - 09:22
150,000 ریال

برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی

  • سه شنبه, 1393/11/28 - 14:25

ترجمه: محمد حسن پرداختچی، لاله جمشیدی
مولف: پاتریشیا لاوکر، کاتلین کینگ

هدف این کتاب ، این است که اعضای هیئت علمی را به منزلۀ یاد گیرندگان بزرگسال و برنامه ها و اقدامات بالندگی اعضای هیئت علمی را به مثابه آموزش بزرگسالان در نظر بگیرد. این امر با ترکیب ادبیات و پژوهش های این حوزه های علمی برای توسعه و آگاه سازی دیدگاه های افرادی انجام می شود که مسئول بالندگی اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزشی عالی هستند.

65,000 ریال

صفحه‌ها