توجه : امکان ارسال سفارش تا 15 فروردین ماه 1396 مقدور نمی باشد.

علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

تأثیرگذاری: روان‌شناسی اجتماعی در مقوله نفوذ اجتماعی

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:53

نویسنده: رابرت چیالدینی

مترجم: فاطمه باقریان، روح‌الله منصوری

تأثیرگذاری; روان‌شناسی اجتماعی
100,000 ریال

روان‌شناسی تجربی: اصول و کاربرد

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:50

نام نویسنده: گانتو وتینز و همکاران

مترجم: محمود حیدری و همکاران

100,000 ریال

نظارت و رهبری آموزشی:رویکردی تحولی

  • دوشنبه, 1392/12/26 - 12:46

نویسنده: گلیکمن و همکاران

مترجم: غلامرضا شمس مورکانی، محمود ابوالقاسمی

نظارت و رهبری آموزشی
100,000 ریال

صفحه‌ها