دسترسی سریع

Responsive Image

آیین‌نامه و دستورالعمل


آیین‌نامۀ انتشارات (کتاب) دانشگاه شهید بهشتی

​​​​​​​

 

​​​​​​​فرم‌های مربوط به پروپوزال


فرم طرح اولیۀ توجیهی (پروپوزال) برای تألیف/ ترجمۀ کتاب. word

​​​​​​​

​​​​​​​

فرم‌های مربوط به کتاب

​​​​​​

​​​​​​​​فرم‌های پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. word