دربارۀ ما

Responsive Image

 

مرکز نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است. این مرکز برای دستیابی به اهداف‌ ذکرشده در «سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی پژوهشی»‌ و «سیاست‌های نشر مجلات علمی» در حوزۀ انتشار کتاب‌ و مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کند.

این مرکز متشکل از دو اداره است: 1. ادارۀ نشر کتاب؛ 2. ادارۀ مجلات علمی دانشگاه.

​​​​​​​

فعالیت‌ها

  • نشر آثار علمی اصیل و ارزندۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه، اعم از کتاب‌های مصوب شورای انتشارات و مجلات علمی دانشگاه و گزارش‌های علمی پژوهش‌ها؛

  • نشر ترجمۀ آثار معتبر و ارزندۀ علمی و منابع درسی مصوب (مشروط به تازگی اثر)؛

  • نشر متون كهن ارزشمند، آثار مرجع مانند فرهنگ‌نامه‌ها و دایر‌المعارف‌ها، مقالات و متن سخنرانی‌های ارائه شده در همایش‌های برگزار شده با همكاری دانشگاه؛

  • تدوین سیاست‌گذاری‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتشار کتاب و مجلات علمی دانشگاه و بازنگری به‌روزرسانی آن‌ها؛

  • اعلام ترجمۀ کتاب در دانشگاه و استعلام آن از سایر دانشگاه‌های کشور و اطلاع‌رسانی ترجمۀ کتاب در سایر دانشگاه‌های کشور به اعضای هیئت علمی دانشگاه؛

  • شركت در نمایشگاه‌های بین‌المللی كتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های تخصصی كتاب؛

  • چاپ مشترك كتاب با ناشران معتبر دانشگاهی و سایر مراكز دولتی و فرهنگی كشور با هدف توسعه و بهبود توزیع کتاب‌های دانشگاه و تعدیل هزینه‌های چاپ کتاب؛

  • فروش و توزیع کتاب به صورت چاپی و الکترونیک در دانشگاه و توزیع توسط موزعان برتر کتاب‌های ناشران دانشگاهی؛

  • عضویت در کنسرسیوم سیزده ناشر برتر دانشگاهی کشور و شرکت در جلسات آن.