ادارۀ کتاب

Responsive Image
ردیف دانشگاه عنوان کتاب نوع اثر صاحب اثر دانلود
1
شهید چمران اهواز
فیزیک ادوات نیمه‌هادی
ترجمه
دکتر عبدالنبی کوثریان
نامه
2 تبریز
نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در دفاع مقدس/ جلد دوم
تدوین و گردآوری
دکتر محمدعلی پرغو نامه
3 تبریز مقدمه‌ای بر اخترفیزیک ستاره‌ای ترجمه دکتر حسین عبادی و محمد احمدی نامه
4 اصفهان زهان: دیار یاقوت سرخ تألیف دکتر علی‌اکبر عباسی نامه
5 تبریز بینایی ماشین یک رویکرد سخت‌افزاری / نرم‌افزاری تألیف دکتر قادر کریمیان خسروشاهی و دکتر مریم شعاران نامه
6 تبریز زمین‌شناسی عمومی برای جغرافیا (ویرایش دوم) تألیف دکتر محمدحسین رضائی مقدم و دکتر محسن مؤید نامه
7 تبریز اصول تولیدمثل و ژنتیک اسب تألیف دکتر بابک قاسمی پناهی، دکتر عباس رافت پیوست
8 تهران جستارهایی در آسیب‌شناسی ترجمه قرآن کریم و متون اسلامی از حیث مسائل زبانی تألیف دکتر خلیل پروینی، دکتر حسین افسردیر نامه
9 مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تألیف غلامرضا ذاکرصالحی نامه
10 تبریز سیستم‌های مدیریت پایگاه داده در GIS تألیف دکتر بختیار فیضی‌زاده پیوست
11 تبریز مفاهیم نانوشیمی ترجمه دکتر محمدحسین سرورالدین، سعیدمحمد سرورالدین پیوست