ادارۀ کتاب

Responsive Image
جناب آقای رحمتی
مسئول فروشگاه

تلفن تماس:

​​​​​​​021-29902828

Responsive Image

سامانه‌های فروش نسخۀ الکترونیکی کتاب‌ها

Responsive Image
تلفن: 66468235-021

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان 15 فروردین، پلاک 297

https://parhambook.com
Responsive Image
تلفن: 66952933-021 و 66952934-021

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فروردین و فخر رازی، روبه‌روی درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، طبقۀ همکف، واحد 316

http://www.ketabiran.ir
Responsive Image
تلفن: 66400144-021 و 66400220-021
همراه: 09101068452
​​​​​​​
نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید، نبش خیابان وحید نظری، پلاک 142

https://daneshnegar.com
Responsive Image
سایت فروش: https://book.alzahra.ac.ir/
ایمیل: f.alzahraentesharat@gmail.com
​​​​​​​شماره تماس: 88048934-021 و 85692839-021 (آقای قاسمی)

Responsive Image
سایت فروش: https://press.ut.ac.ir/

Responsive Image
سایت فروش: https://publish.khu.ac.ir/bookstore.php
ایمیل: pub@khu.ac.ir
​​​​​​​شماره تماس: 88311866-021 و 09125681004 (آقای آزاد)

Responsive Image
سایت فروش: https://pub-sale.iut.ac.ir/DL/SPortal/
ایمیل: nashr-sale@of.iut.ac.ir
​​​​​​​شماره تماس: ​​​​​33912977-031 (آقای قصری)

Responsive Image
سایت فروش: https://shahroodut.ac.ir/fa/book/index.php
​​​​​​​شماره تماس: 32300331-023 و 09192732416 (آقای علی‌اکبر حسین سعیدی)

Responsive Image