دربارۀ ما

Responsive Image

  

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) با نام ادارۀ انتشارات در سال 1352 و چاپخانۀ آن در سال 1354 فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. از سال 1352 این اداره و روابط عمومی دانشگاه زیر نظر یک ادارۀ کل فعالیت می‌کرد. در بهمن‌ماه سال 1353 «مرکز فروش کتاب» دانشگاه در ضلع جنوبی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه آغاز به کار کرد. دکتر علی آزمایش نخستین مدیر ادارۀ انتشارات در سال 1354 بود. هنگامی که این اداره در حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه به مسئولیت دکتر ابوالفضل قاضی قرار داشت، در همین سال ادارۀ انتشارات از روابط عمومی دانشگاه جدا شد و اداره‌ای با نام «دفتر انتشارات و تأمین منابع درسی» تأسیس گردید. پس از دکتر علی آزمایش، آقای رحمت‌الله مهراز مدیریت دفتر را عهده‌دار شد. حدوداً از دی‌ماه 1354 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اندکی پس از آن تا اوایل سال 1358 این اداره با همان نام «دفتر انتشارات و تأمین منابع درسی» به فعالیت خود ادامه داد و دکتر ابوالفتح حکیمیان مدیریت دفتر را به مدت چهار سال عهده‌دار بود. در همان سال شورای عالی انتشارات دانشگاه متشکل از ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و نمایندگان دانشکده‌ها تشکیل شد و سپس پست‌های سازمانی دفتر انتشارات و چاپخانه تصویب شد و اصولاً فعالیت رسمی و سازمان‌یافتۀ کنونی مرکز چاپ و انتشارات فعلی از آن زمان شکل گرفت. از سال 1359 این اداره با عنوان «سازمان چاپ و انتشارات» با مدیریت دکتر رضا شعبانی به فعالیت خود ادامه داد و از سال 1362 چاپخانۀ دانشگاه یکی از زیرمجموعه‌های امور عمومی شد و در همان سال انتشارات زیرمجموعه معاونت پژوهشی قرار گرفت. این تقسیم‌بندی پابرجا بود تا در تغییراتی که در سازمان تفصیلی دانشگاه در سال 1370 به وجود آمد، مجدداً انتشارات و چاپخانه با عنوان «مرکز چاپ و انتشارات» در هم ادغام شدند و از آن زمان تاکنون در زیرمجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فعالیت می‌کند. در مرداد 1392 بر مبنای «نقشۀ جامع علمی کشور» و تصمیم رئیس وقت دانشگاه (آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی)، «مرکز چاپ و انتشارات» و کتابخانۀ مرکزی و اسناد دانشگاه در یک واحد ادغام شدند (و همچنان در زیرمجموعۀ مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه) و با نام «مرکز نشر، اسناد و کتابخانۀ مرکزی» ادامۀ فعالیت داد تا تیر ماه سال 1396 که بنا به ضرورت و اهمیت انتشارات دانشگاه به‌عنوان یک واحد مستقل و آینۀ مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی یک دانشگاه، یعنی تولید کتاب و مجله، از کتابخانۀ مرکزی جدا شد و با نام «مرکز نشر آثار علمی دانشگاه» با مدیریت مجدد دکتر محمدرضا نبید در دو حوزۀ کتاب و مجله ادامۀ فعالیت می‌دهد.
 
مدیران مرکز نشر آثار علمی پس از انقلاب اسلامی تا كنون
 
 • دكتر رضا شعبانی (1359 تا 1360)
 • دكتر محمدصادق مهدوی
 • دكتر محمدنقی غفوری
 • دكتر محمدعلی اردبیلی (1367 تا 1369)
 • دكتر محمدصادق مهدوی (مجدداً از 1369 تا 1374)
 • حسنعلی كمالی (1374 تا بهمن 1374)
 • محمدعلی سیفی (1375 تا 1376)
 • دكتر عطاالله حسنی (1377 تا 1380)
 • دكتر كورش فتحی واجارگاه (1380 تا 1384)
 • دكتر احمدرضا ذوالفقاری (1384 تا 1385)
 • دكتر محمدرضا نبید (1385 تا مهر 1392)
 • دکتر رائد فریدزاده (از مهر 1392 تا تیر 1396)
 • دكتر محمدرضا نبید (مجدداً از تیرماه 1396 تا کنون).