ادارۀ کتاب

Responsive Image

 

محمد زینال‌زادگان

مسئول دفتر
021-29902070​​​​​​
​​​​​​​mohammad.zeinal65@gmail.com

ونوس قدیمی

کارشناس انتشارات
021-29902070
​​​​​​​ v.ghadimi2009@gmail.com

فاطمه نظام‌آبادی فراهانی

کارشناس امور اداری
021-29902070​​​​​​ nezamabadi.fateme73@gmail.com

مجید مکی

مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب
021-29902084
​​​​​​​ majidmaki110@gmail.com

الناز کریمی

مسئول بازاریابی و فروش
021-29902084
​​​​​​​ ​​​​​​​elnazk922@gmail.com

نوید سیفان

سرپرست چاپخانه
021-29902068
 navidseifan@gmail.com​​​​​​​