ادارۀ کتاب

Responsive Image
ردیف دانشگاه عنوان کتاب نوع اثر صاحب اثر دانلود
1
شهید چمران اهواز
فیزیک ادوات نیمه‌هادی
ترجمه
دکتر عبدالنبی کوثریان
نامه
2 تبریز
نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در دفاع مقدس/ جلد دوم
تدوین و گردآوری
دکتر محمدعلی پرغو نامه
3 تبریز مقدمه‌ای بر اخترفیزیک ستاره‌ای ترجمه دکتر حسین عبادی و محمد احمدی نامه
4 اصفهان زهان: دیار یاقوت سرخ تألیف دکتر علی‌اکبر عباسی نامه
5 تبریز بینایی ماشین یک رویکرد سخت‌افزاری / نرم‌افزاری تألیف دکتر قادر کریمیان خسروشاهی و دکتر مریم شعاران نامه
6 تبریز زمین‌شناسی عمومی برای جغرافیا (ویرایش دوم) تألیف دکتر محمدحسین رضائی مقدم و دکتر محسن مؤید نامه
7 تبریز اصول تولیدمثل و ژنتیک اسب تألیف دکتر بابک قاسمی پناهی، دکتر عباس رافت پیوست
8 تهران جستارهایی در آسیب‌شناسی ترجمه قرآن کریم و متون اسلامی از حیث مسائل زبانی تألیف دکتر خلیل پروینی، دکتر حسین افسردیر نامه
9 مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تألیف غلامرضا ذاکرصالحی نامه
10 تبریز سیستم‌های مدیریت پایگاه داده در GIS تألیف دکتر بختیار فیضی‌زاده پیوست
11 تبریز مفاهیم نانوشیمی ترجمه دکتر محمدحسین سرورالدین، سعیدمحمد سرورالدین پیوست
12 مؤسسۀ استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام بیش از 1200 عنوان کتاب بین‌المللی ---- ---- نامه / پیوست