کاربرد شبیه سازی مولکولی در طراحی دارو

۹۴۰,۰۰۰ریال


81 در انبار

دسته:

جزئیات کتاب

نویسنده اصلی:

کمال اسمری ، یاسمن تمدن ، صمد نژادابراهیمی

سری ها:

1400