معرفی

مرکز نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است. این مرکز برای دستیابی به اهداف‌ ذکرشده در «سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی پژوهشی»‌ و «سیاست‌های نشر مجلات علمی» در حوزه انتشار کتاب‌ و مجلات علمی دانشگاه شهیدبهشتی فعالیت می‌کند.

این مرکز متشکل از دو اداره است: 1. اداره نشر کتاب؛ 2. اداره مجلات علمی دانشگاه.

فعالیت‌ها
  • نشر آثار علمی اصیل و ارزنده اعضای هیات‌علمی دانشگاه، اعم از کتاب‌های مصوب شورای انتشارات و مجلات علمی دانشگاه و گزارش‌های علمی پژوهش‌ها؛
  • نشر ترجمه آثار معتبر و ارزنده علمی و منابع درسی مصوب (مشروط به تازگی اثر)؛
  • نشر متون كهن ارزشمند، آثار مرجع مانند فرهنگ‌نامه‌ها و دایره‌المعارف‌ها، مقالات و متن سخنرانی‌های ارائه شده در همایش‌های برگزار شده با همكاری دانشگاه؛
  • تدوین سیاست‌گذاری‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتشار کتاب و مجلات علمی دانشگاه و بازنگری به‌روزرسانی آن‌ها؛
  • اعلام ترجمه کتاب در دانشگاه و استعلام آن از سایر دانشگاه‌های کشور و اطلاع‌رسانی ترجمه کتاب در سایر دانشگاه‌های کشور به اعضای هیات‌علمی دانشگاه؛
  • شركت در نمایشگاه‌های بین‌المللی كتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های تخصصی كتاب؛
  • چاپ مشترك كتاب با ناشران معتبر دانشگاهی و سایر مراكز دولتی و فرهنگی كشور با هدف توسعه و بهبود توزیع کتاب‌های دانشگاه و تعدیل هزینه‌های چاپ کتاب؛
  • فروش و توزیع کتاب به صورت چاپی و الکترونیک در دانشگاه و توزیع توسط موزعان برتر کتاب‌های ناشران دانشگاهی؛
  • عضویت در کنسرسیوم سیزده ناشر برتر دانشگاهی کشور و شرکت در جلسات آن.