همکاران

محمد زینال‌زادگان
مسئول دفتر
29902072
دکتر فراهم احمدزاده
رئیس اداره مجلات
29902069
f_ahmadzade@sbu.ac.ir
دکتر لیلا امامی کله‌سر
رئیس اداره کتاب (کارشناس مسئول مجلات)
29902069
مجید مکی
کارشناس مسئول انتشارات (مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب)
29902084
mail
ونوس قدیمی
کارشناس انتشارات
29902070
نوید سیفان
سرپرست چاپ‌خانه
29902068
الناز کریمی
مسئول بازاریابی و فروش
29902084
ایمیل
فاطمه نظام‌آبادی فراهانی
کارشناس امور اداری
29902070
مریم افتخاری
 
29902070